Pages

Sila / Please 'LIKE' to support this blog..tq ^^

Selasa, April 19, 2011

Ketaatan Bilal dijanji manusia pertama disenarai masuk Syurga


DIRIWAYATKAN dalam kisah peristiwa Israk dan Mikraj Rasulullah SAW dan dalam riwayat yang lain menyatakan hamba yang paling dekat kepada Allah SWT Yang Maha Esa, adalah orang yang paling dekat kepada ketaatan dan paling jauh daripada kemaksiatan.

Suatu ketika, sahabat berdiri di depan pintu Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, memohon izin masuk pada hari pertemuan ketika muktamar diadakan setiap tahun oleh Amirul Mukminin. Mereka hendak masuk menemui Umar.
Siapakah golongan sahabat itu? Apa kriteria sahabat yang diizinkan masuk oleh Amirul Mukminin? Apakah keahlian mereka yang menyebabkan mereka dapat masuk menemui Umar Ibn Khattab?
Mereka yang sudah berada di depan pintu itu ialah Abu Sufian Ibn Harb, panglima perang Quraisy yang sudah memeluk Islam, dan pernah memerangi Rasulullah. Turut bersamanya al-Absyami daripada kalangan Bani Abdul Syams keluarga Arab yang paling tinggi nasabnya; Suhail Ibn Amr, jurucakap Arab; al-Harith Ibn Hisyam, bekas hamba belian berasal dari Habshah; Suhaib ar-Rumiy, dari bangsa Romawi; Salman al-Farisi, dari Parsi; Abdullah bin Masud, bekas pengembala ternakan yang menjadi sahabat yang mulia dengan ilmunya dan bekas hamba, Bilal Ibn Rabbah.

Mereka mengerumuni pintu khalifah dan memohon izin kepada Umar untuk masuk menemuinya. Orang yang diizinkan masuk ialah orang yang paling dekat kepada Allah. Kemudian 10 sahabat yang mendapatkan berita gembira dijamin masuk syurga. Lalu masuklah ahli Badr sesuai dengan kedudukan mereka dan barulah orang lainnya yang dipilih.

Kemudian pengawal peribadi Umar bertanya: “Siapakah yang ada di depan pintu?” Abu Sufian menjawab: Sampaikanlah kepada Amirul Mukminin bahawa aku ada di sini,” katanya.

Seterusnya pengawal itu bertanya: “Dan siapakah kamu?” Mereka pun menyebut nama masing-masing dan pengawal kembali kepada khalifah Umar Ibn Khattab dan memberitahunya hal itu.
Umar berkata: “Berilah izin kepada Bilal untuk masuk,” kata Umar. Bilal pun mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan pertemuan yang sudah disiapkan itu.
“Suruh Suhaib masuk,” kata Umar. Tidak lama kemudian Umar berkata: “Suruh Salman masuk.” Setelah itu Umar pun berkata : “Ibn Masud masuk.”

Setelah sahabat masuk semuanya, Abu Sufian yang hidungnya terlihat mengembang kerana marah berkata: “Demi Allah yang tiada Tuhan berhak disembah selain Dia, aku tidak mengira bila Umar membuatku lama menanti sesudah mereka masuk terlebih dulu sebelumku.”

Mengapa hal itu terjadi? Sesungguhnya Abu Sufian menimbang segala sesuatu dengan ukuran jahiliah. Ternyata sisa-sisa jahiliah masih membekas dalam dirinya.

Sangat berbeza dengan Umar, ukuran yang digunakannya berbeza dengan Abu Sufian. Sesungguhnya Umar menilai segala sesuatu berdasarkan al-Quran dan sunnah.

Pada saat itu, Suhail Ibn Amr, teman dekatnya yang cukup bijak, mengatakan kepadanya: “Wahai Abu Sufian, demi Allah, aku tidak peduli dengan pintu Umar dan keizinannya. Tetapi aku khuatir bila kita dipanggil pada hari kiamat nanti, maka mereka masuk syurga, sedangkan kita ditinggalkan, kerana sesungguhnya mereka dan kita diseru, ternyata merekalah yang menyambutnya, sedangkan kita menginginkan. Oleh kerana itu, eloklah bila mereka didahulukan, manakala kita dibelakangkan.”

Perhatikan bagaimana Umar al-Khattab menilai martabat manusia hanya berdasarkan ukuran takwa kepada Allah Taala. Dalam pemerintahan, Umar masih belum puas kecuali bila Bilal mendahului mereka semuanya kerana sesungguhnya Bilal adalah orang yang lebih dulu masuk Islam.

Apakah kaum Muslimin sudah lupa kalimah ‘Ahad, Ahad,’ sedangkan tubuh Bilal dijemur di atas padang pasir yang terik panasnya membakar, dipukul, diseret dengan kuda dan didera dengan pelbagai seksaan sementara yang menyiksanya berkata: “Tinggalkan Tuhan sembahanmu”. Sedangkan Bilal hanya mengucapkan: “Ahad, Ahad.”

Justeru, Bilal didahulukan kerana beliau telah mengenal jalan menuju kepada Allah. Rasulullah pernah memanggil Bilal, lalu bersabda yang bermaksud: “Wahai Bilal, mengapa engkau mendahuluiku masuk syurga? Sesungguhnya ketika aku masuk syurga malam tadi (malam Israk), aku mendengar suara terompahmu di hadapanku.”

Bilal menjawab: “Wahai Rasulullah, tidaklah sekali-kali aku menyerukan azan, melainkan terlebih dulu aku melakukan solat dua rakaat dan tidak sekali-kali aku mengalami hadas, melainkan aku berwuduk selepasnya, kemudian mengerjakan solat dua rakaat sebagai kewajipanku kepada Allah.”

Tiada ulasan: