Pages

Sila / Please 'LIKE' to support this blog..tq ^^

Jumaat, September 27, 2013

Pemerintah wajib jaga akidah ummah


Maqasid al-Syariah jadi teras laksana tanggungjawab

Ketua negara atau pemimpin Islam digelar Khalifah, Imamatul Kubra (pemimpin utama atau tertinggi), al-Imam, Waliyyul Amr, Imaratul Mukminin atau Amirul Mukminin, imam al-Muslimin, Sultan dan al-Malik (Raja). 

Maka menjadi beberapa dasar yang wajib dipikul dan dilaksanakan setiap pemimpin sesuai dengan kedudukan masing-masing seperti dinyatakan oleh al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniah wawilayatu ad-Diniyah. 
Antaranya, memelihara Din al-Islam, asasnya yang tetap dan perkara telah disepakati oleh ulama. Melaksanakan hukum antara pihak yang bertelagah serta menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Iaitu mereka yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jugalah kesudahan segala urusan.” (Surah al-Haj, ayat 41)


Menjalankan setiap hukum dan perintah yang Allah SWT amanahkan kepada manusia supaya hak Allah SWT tidak diabaikan dan dapat pula melindungi hak manusia daripada kerosakan serta kemusnahan. 

Sabda Rasulullah SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan ditanya berkenaan kepemimpinannya. Seseorang amir (pemimpin) yang menguruskan hal ehwal masyarakat adalah pemimpin, dan ia akan disoal berkenaan urusan kepemimpinannya.” (Riwayat al-Tirmizi)

Namun, persoalan besar timbul di sini apakah teras kepada seseorang pemimpin dalam melaksanakan pemerintahan negara? Maqasid al-Syariah menjadi teras melaksanakan tanggungjawab kepada pemerintahan negara.
Kebaikan, kebajikan

Maqasid al-Syariah ialah melakukan kebaikan dan kebajikan bertujuan untuk menjaga tata susila, kepentingan serta sistem hidup. Allah SWT menjelaskan di dalam al-Quran bahawa perutusan Nabi Muhamad SAW adalah untuk kebaikan dan rahmat bagi sekalian alam. 

Maqasid al-Syariah yang ingin dicapai ini perlulah menjadi tonggak dan hala tuju dalam pensyariatan hukum serta ajaran Islam kerana itulah Imam Ibn Taimiyah pernah menyebut, maqasid yang wajib bagi pemerintah ialah memastikan kebaikan agama bagi manusia.

Manakala menurut Imam Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa’, lima perkara pokok yang perlu dipelihara dalam maksud syariah itu sendiri iaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Iaitu mereka yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jugalah kesudahan segala urusan.” (Surah al-Haj, ayat 41) 

Ulama telah membuat kajian terperinci mengenai tatacara hidup manusia. Justeru, agama Islam menggariskan dasar segala peraturan terutama sistem yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia bagi menjamin kelangsungan mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.


Lima kepentingan wajib dijaga

Dalam konteks ini, ulama Islam menggariskan lima kepentingan wajib dijaga pemerintah yang tiada tolak ansur untuk mengabaikannya supaya umat Islam mampu bertahan menghadapi segala cabaran. 

Menjadi kewajipan pemerintah meletakkan kepentingan agama di tempat teratas. Menurut al-Imam al-Juwaini, antara tanggungjawab pemerintah ialah memelihara akidah dan amalan umat Islam, menghapus kekeliruan oleh penyeleweng agama, membanteras amalan bidaah serta penganjurnya.

Justeru, segala perkara yang merosakkan agama hendaklah dihindarkan. Penyelewengan akidah wajib dibanteras. Menjaga agama menjadikan seorang itu adil dan berintegriti, tidak membenarkan sesuatu berlaku yang akan merosakkan akhlak dan moral.


Haram pertumpahan darah jalan tak benar

Islam mengharamkan pertumpahan darah dengan jalan yang tidak benar. Apabila nyawa tidak terpelihara maka negara akan musnah, ketenteraman dan keamanan hilang. 

Akal wajib dipelihara dan dipupuk dengan nilai mulia serta ilmu. Semua unsur menjurus kepada kehilangan akal seperti arak, dadah, filem yang merosakkan pemikiran wajib dibanteras dengan segera. 

Keturunan wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat Islam. Apabila keturunan rosak dengan sebab menyalahi syariat dan tabii seperti perzinaan, liwat, lesbian, gay, dwiseksual dan sebagainya, struktur sosial akan menjadi kacau bilau dan akhirnya runtuh dengan sendirinya.

Islam telah menggariskan prinsipnya iaitu al-adl wal ihsan dalam penjagaan harta. Pendekatan Islam menitik berat soal keadilan dengan mengharamkan segala bentuk penindasan, amalan riba, penipuan, rasuah, monopoli tidak seimbang, cetak rompak, menipu hak intelek dan manipulasi pasaran.

Menjadi tanggungjawab pemerintah menjaga segala kepentingan berkaitan kehidupan dunia dan agama seperti keamanan negara, keselamatan nyawa dan harta benda, kebajikan rakyat, keselamatan akidah serta kemudahan menunaikan perintah agama.

Tiada beza nikah mutaah, pelacuran


Segelintir masyarakat akan bersikap skeptikal terhadap sebarang isu jika dibincangkan dari sudut hukum-hakam termasuk dalam isu nikah mutaah. Timbul anggapan orang berlatarbelakangkan agama lebih memilih untuk bersikap ofensif atau suka menghukum. 

Tidak ada empati dan miskin sifat ihsan dalam menangani sebarang permasalahan masyarakat yang berlaku. Hanya mereka yang benar-benar takutkan Allah SWT, takut pada azab Allah SWT akan menyambut perbincangan dari sudut hukum-hakam. 
Isu nikah mutaah ini, soal dosa atau pahala akan diketepikan apabila keseronokan menjadi matlamat utama. Malah, bagi yang tidak mahu melepaskan ruang yang berada di depannya akan mencari dan mencipta pelbagai alasan untuk melaksanakan nikah mutaah tanpa rasa berdosa. 

Pernikahan atau perkahwinan adalah perkara suci. Konsepnya disamakan dengan pembinaan sebuah masjid kerana dalamnya penuh dengan elemen ibadah"

Sebagai wanita Islam, ibu, ibu saudara yang memiliki anak perempuan, saya melihat nikah mutaah mempunyai daya untuk merosakkan bangsa dan negara keseluruhannya. Hancur hati keibuan saya apabila mengetahui sebahagian amalan nikah mutaah di Iran untuk menambah pendapatan keluarga.

Mana-mana anak gadis sunti dalam keluarga jika sudah boleh melayan nafsu serakah lelaki yang sempit otaknya, maka akan ditawarkan dalam ‘pasaran’ nikah mutaah. Ibu bapa dan keluarga apakah yang menggelapkan masa depan anak sendiri?

Tiada beza dengan pelacuran

Jika ini situasinya, adakah nikah mutaah masih bersifat lebih mulia berbanding aktiviti pelacuran jika dilihat hampir tiada perbezaan antara kedua-duanya? 
Oleh sebab dalam nikah mutaah tiada rukun yang mengatakan wanita yang dinikahi itu mesti daripada kalangan beragama Islam, maka wanita bukan Islam juga boleh mengambil bahagian dalam nikah mutaah. 

Jika inilah ajaran Syiah, maka agama Islam melalui nikah mutaah telah menempah untuk dihina oleh agama lain di dunia ini. Sikap terbuka yang tidak bertempat dan mengajak wanita bukan Islam untuk sama-sama berseronok atas nama agama sebenarnya suatu penghinaan terhadap agama Islam.

Jika wanita bukan Islam mempunyai pegangan dan prinsip kepatuhan yang tersendiri dalam perkahwinan menurut agama mereka, bagaimana pula agama Islam mempunyai laluan yang amat mudah untuk dicemari. 

Sedangkan agama Islam memiliki tatacara hidup yang terperinci, kemas dan memiliki disiplin tinggi. Di mana rasa malu dan maruah umat Islam untuk mengajak wanita bukan Islam ke kancah ini?

Mazhab Ahli Sunah Wal Jama’ah sudah menjadi darah daging umat Islam di Malaysia. Pernikahan atau perkahwinan adalah perkara suci. Konsepnya disamakan dengan pembinaan sebuah masjid kerana dalamnya penuh dengan elemen ibadah. 

Konsep sakinah, mawaddah dan rahmah (tenang, cinta juga harapan dan kasih sayang) dalam rumah tangga Muslim datangnya daripada firman Allah SWT. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang berfikir.” (Surah ar-Rum, ayat 21)

Ijab dan kabul

Cinta suci terkandung dalamnya kalimah Allah dan ia bersifat abadi (mu’abbad). Pertalian ini diikat oleh hak dan tanggungjawab yang ada justifikasi ukhrawi. Berlakunya ijab dan kabul daripada harapan perkahwinan yang dibina adalah untuk selama-lamanya.

Perceraian atau talak yang berlaku dalam perkahwinan Sunni bukannya harapan mana-mana pasangan. Majlis pernikahan perlu diurus oleh wali yang antara peranannya melindungi kebajikan wanita di bawah bidang kuasanya. 

Ada saksi yang hadir dalam pernikahan berkenaan supaya terjamin kehormatan hubungan itu. Akhirnya, unit keluarga yang baharu terbina itu perlu dihebahkan supaya ia mempunyai tempat secara rasmi dalam masyarakat setempat.

Satu hadis ajaran Syiah menyebut: “Seseorang yang terbabit dalam nikah mutaah sekali sepanjang hayatnya mencapai status Imam Al-Hussain. (Manakala), seseorang yang terbabit sebanyak dua kali menjadi sama dalam status Imam Al-Hasan. Seterusnya, seseorang yang melakukannya sebanyak tiga kali, akan mencapai kedudukan Imam Ali. Dan barang siapa yang mengamalkannya sebanyak empat kali, akan memperoleh tahap dan kedudukan Nabi Muhammad.”

Persoalannya, di manakah rasionalnya untuk disamakan kedudukan pengamal nikah mutaah dengan kedudukan Baginda Nabi Muhammad SAW jika Baginda sendiri memansuhkan pernikahan ini?

Pernikahan bermaruah

Walaupun perkahwinan dan amalan poligami Baginda SAW menjadi bahan kritikan sesetengah golongan, contohnya Orientalis, tetapi setiap pernikahan Baginda dengan wanita yang dinikahi adalah secara bermaruah. 

Tidak ada bezanya antara nikah mutaah dengan pelacuran, malah mungkin kedudukannya lebih rendah berbanding dengan pelacuran jika kadar mas kahwin dipersetujui pasangan jauh lebih kecil dengan bayaran untuk seorang pelacur. 

Dalam maqasid al-Shariah, antaranya ialah menjaga maruah demi kemaslahatan umat Islam. Jika keseronokan menjadi tujuan utama, nescaya masyarakat akan menjadi rosak. Apabila masyarakat rosak, maka rosaklah negara.