Pages

Sila / Please 'LIKE' to support this blog..tq ^^

Selasa, Jun 19, 2012

Pulihkan Imej Yang Dipadam Dari Peranti Android Dengan Diskdigger


Diskdigger is one of the popular app for windows which allows you to recover your deleted files, now it was also available for the android devices. This App is available completely free of charge and you can download it from the Google play store. With this free app you can recover deleted photos and images from your Android device internal memory or memory card. It helps you to find your lost pictures and lets you restore them, or send them to an email account.
The Diskdigger android app is quite useful for recovering images from your android mobile that you were accidentally deleted, even if the memory card has been reformatted. Currently the app is in the beta stage and will only recover the .JPG and .PNG files of your device.
Recover Deleted Images From Android Device with Diskdigger
Note: To use this app on your Android Mobile device you need a rooted android device.
To use the app and recover deleted images are really easy, all you have to do is install the app from the Google play store, after the installation launch the app on your android device, now you can see all the disk partition of your device. The memory card should appear as “/mnt/sdcard” or something similar.
DiskDigger Android Partitions
DiskDigger Android Partitions
Now select the partition that you want to scan to recover the images and hit the Scan button to begin the scanning process. You will then see the main DiskDigger window, which shows you the progress of the scanning, as well as the recoverable files that have been found so far. Now from here you can select the files that you want to restore on your mobile device or want to send them via email.
To do this just tap to the ‘Save’ button to save the scanned photo on your device or tapping to the‘Email’ button will mail the image to the mail address which you had set.
Recover Deleted Images From Android
Recover Deleted Images From Android
That’s it now you can recover all your deleted images form your Android device with this Free Android App.

Rabu, Jun 13, 2012

Letak Imej Dalam 'Facebook Chat' Dengan Smileytime


Facebook Chat is one of the easiest way to chat with your friends and share your thoughts with your friends and family. But it has the limited features, in Facebook chat you can’t share your pictures or images, to do this you have to upload the images in some image hosting site and share that link on the chat window. But now you can shoe the pictures directly on chat windows by typing a typical image code into the chat box.
With Smileytime web app you can create Facebook chat codes from any image and post cool smileys and emoticons into your Facebook chat. All you have to create a chat code for your image and share it on your Facebook chat to show the images to your friends.
Add Images on Your Facebook Chat With Smileytime

How to Add Images on Your Facebook Chat
Step 1. To start adding images on your Facebook chat, visit Smileytime home page and choose the file option to upload the image to create Facebook chat code.
choose file to upload
Step 2. After the upload file is ready, you will see lines of code on the box, copy that code.
facebook chat code

Step 3.
 Now copy the given code and paste it into the Facebook chat box.The image you uploaded must appear into the chat box, and visible to your friend as an image.
facebook chat with image
That’s it, now you can add the images on your Facebook chat with this trick. This was the best and easiest way to share your images with your friends, so try the new web app and let us know your opinion about the app.

Jumaat, Jun 08, 2012

Hayati al-Quran sebagai panduan hidup bina jati diriALLAH SWT mengurniakan nikmat dan rahmat dengan mengutuskan Rasul-Nya dan menurunkan kitab al-Quran yang tidak ada sebarang keraguan dalam kandungan dari dulu sehingga kini. Kitab wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya ini dipenuhi mukjizat dan keagungan yang tiada tolak bandingnya berbanding kitab lain. 

Ia juga sebagai sumber ilmu bagi umat Islam dan petunjuk jalan kebenaran serta kitab kecemerlangan. Firman Allah SWT di dalam surah al-Isra’ ayat 9 bermaksud: “Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul, dan memberi berita gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar.”
Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya al-Jami’ il Ahkam al-Quran menyatakan bahawa kalimah aqwam bermaksud jalan yang paling benar, paling adil dan paling tepat. Mereka yang menjadikan al-Quran sebagai sumber rujukan, sudah pasti akan membuahkan kesejahteraan dan kecemerlangan.
Justeru, bagi mengekalkan al-Quran dalam kehidupan kita, ia perlu dijaga dengan sentiasa membaca dan menghafal serta memahami isi kandungannya agar berada di dalam jiwa dan hati setiap Muslim. Firman Allah SWT dalam surah al-Hijr ayat 9 bermaksud: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.” 

Kedatangan Islam yang bersumberkan al-Quran mengubah pola kehidupan masyarakat sehingga berjaya membina sebuah tamadun yang gilang gemilang. Perubahan dan kecemerlangan yang diraih ini tidak lain kerana disuluh al-Quran. 

Atas sebab itu, sekiranya kita sebagai umat Islam ingin mencipta kejayaan sama ada dalam aspek kehidupan, kerjaya, keperibadian dan masa depan hendaklah menjadikan al-Quran sebagai kunci kejayaan. 

Al-Quran mampu membentuk jati diri yang teguh, menjadikan manusia terdidik dengan akhlak dan budi pekerti tinggi, rajin berusaha dan berilmu tinggi. Segala-gala ini dapat dicapai apabila mereka bertadabbur memahami al-Quran dan beramal dengannya. 
Kecemerlangan al-Quran bukan hanya terbukti dari sudut kerohanian semata-mata bahkan dari sudut saintifik. Al-Quran tidak hanya dikagumi orang Islam, bahkan ia juga dikagumi orang bukan Islam. Sebahagian daripada mereka yang bukan Islam memeluk Islam selepas memahami dan meneliti maksud ayat al-Quran. 

Sebagai contoh Dr Gary Miller adalah seorang pakar matematik di samping seorang tokoh dalam bidang teologi agama Kristian. Pada 1978 beliau dihadiahkan kitab al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris. Selepas membaca terjemahan al-Quran itu dan memahaminya, beliau memeluk Islam. 

Demikian juga dengan Dr Maurice Bucaille, seorang pakar bedah terkenal di Perancis. Semasa membicarakan berkenaan al-Quran dan Injil dalam konteks ilmu astrofizik, beliau berkata: “Tidak dapat sebarang percanggahan antara al-Quran dan ilmu moden berhubung asal usul kejadian alam.” 

Sebagai umat yang beriman, maka sewajarnya al-Quran dijadikan panduan dan sumber rujukan utama dalam apa juga kegiatan hidup sama ada dalam sudut akidah, syariat dan akhlak, khususnya dalam menangani pelbagai permasalahan, cabaran semasa untuk mencapai kehidupan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Namun persoalannya pada hari ini terdapat segelintir umat Islam yang lemah iman, goyah pegangan akidah dan akhlaknya menjadi kaku bibir dan kelu lidahnya untuk menyebut ayat Allah SWT dan keras hati apabila terdengar ayat al-Quran. 

Mereka lebih gemar mengalunkan dan mendengar nyanyian lagu melalaikan berbanding ayat al-Quran. Tidak kurang pula ada dalam kalangan kita yang hanya berbangga dengan menggantung ayat al-Quran sebagai hiasan di rumah. 

Bahkan ada juga yang menjadikan al-Quran sekadar ‘kitab berkat’. Mereka membaca al-Quran bertujuan mendapat berkat tidak lebih dari itu dengan membaca atau mengamalkan beberapa potong ayat al-Quran untuk tujuan tertentu seperti murah rezeki, mempercepat dapat jodoh dan lain-lain tujuan tertentu. 

Marilah kita menjadikan budaya ilmu di dalam al-Quran sebagai gaya hidup. Kita mesti yakin bahawa al-Quran sahajalah yang mampu membawa kecemerlangan, menjadi ubat dan penawar kepada segala jenis penyakit sama ada rohani atau jasmani yang sedang melanda masyarakat masa kini. 

Berdasarkan kepada beberapa pandangan ulama, wujud tiga golongan manusia yang mengabaikan al-Quran. Pertama: mereka yang mengabaikan al-Quran dengan meninggalkan dari membacanya. Kedua: mereka yang mengabaikan dari sudut tadabbur maknanya serta memahami maksud al-Quran dan ketiga: mereka yang mengabaikan al-Quran dengan mengabaikan hukum hakam dan beramal dengannya. Mereka membaca al-Quran, menghafalnya, mengetahui tafsir dan makna ayat yang dibaca tetapi tidak beramal dengan apa yang difahaminya. 

Bersempena dengan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-55 di Johor Baharu, Johor bermula 4 hingga 8 Jun ini, mimbar menyeru jemaah bersama-sama membudayakan al-Quran dalam kehidupan. 

Didiklah ahli keluarga dan anak-anak agar menjadi orang yang mencintai al-Quran. Memprogramkan penghayatan al-Quran dalam keluarga terutama kepada anak-anak dengan memperuntukkan masa seperti selepas solat Maghrib sebagai waktu membaca, mempelajari dan mentadabbur al-Quran. 

Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: ‘Sesiapa membaca satu huruf dari al-Quran, maka diberi sepuluh pahala dan ditambah sepuluh lagi kewajipan seumpamanya, tidak aku katakan (alif, lam, mim) itu satu huruf, akan tetapi ‘alif’ satu huruf dan ‘lam’ satu huruf dan ‘mim’ satu huruf.” (Riwayat Tirmizi). 

Fahami etika perniagaan dalam Islam


Hak peniaga, pelanggan dilindungi berdasarkan sikap amanah, jujur 

DALAM sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud: “Ceburilah kegiatan perniagaan kerana di dalamnya terdapat sembilan persepuluh sumber rezeki.” (Al-Tirmizi). Dengan mengambil pengajaran daripada hadis itu, setiap peniaga Muslim perlu memahami bahawa pembabitan mereka dalam urusan perniagaan adalah satu ibadat dan sangat dituntut dalam Islam.
Namun begitu, setiap peniaga Muslim wajar mengetahui dan memahami etika perniagaan Islam secara mendalam sebelum berkecimpung dalam bidang perniagaan terutama dalam mengendalikan urusan jual-beli bersama pelanggan.
Tujuan etika perniagaan Islam ini adalah untuk memastikan setiap peniaga yang menceburi dalam bidang perniagaan dapat mengelakkan diri daripada segala sifat keji (mazmumah) dan menghiasinya dengan sifat terpuji (mahmudah). 

Keadaan ini penting bagi menjamin kepentingan ummah dapat terpelihara daripada segala unsur yang boleh mencetuskan perbalahan, ketidakadilan, pertikaian, penindasan dan rasa ketidakpuasan hati dapat dihalang. Di samping itu, mereka dapat melindungi hak kedua-dua pihak iaitu antara peniaga sebagai penjual dan pengguna sebagai pelanggan barangan terbabit. 

Hak kedua-dua pihak ini perlu dijaga bagi memastikan setiap perniagaan yang dijalankan berlangsung dengan baik dan dapat menjauhi semua unsur penipuan. Dalam al-Quran berulang kali mengingatkan peniaga supaya bersikap jujur dan melarang keras melakukan penipuan serta penyelewengan dalam perniagaan. Peringatan yang berulang kali ini menggambarkan bahawa penipuan dalam bentuk dan kadar yang pelbagai adalah sesuatu yang sering terjadi dalam dunia perniagaan. 

Dalam al-Quran Allah berfirman yang bermaksud: “Dan cukupkanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil.” (Al-An‘am, 6:152) selain “Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan.” (Surah Hud, ayat, 84). 
Kedua-dua ayat ini menjelaskan bahawa penipuan daripada segala segi adalah haram dalam etika perniagaan Islam. Dengan penipuan akan rosaklah hubungan antara pembeli dan penjual, malah boleh mencetuskan perbalahan dan pergaduhan yang berpanjangan. Oleh itu, sifat jujur peniaga dapat menghindari kesan negatif terhadap perhubungan antara peniaga dan pelanggan mereka. 

Begitu juga sebagai peniaga Muslim dianjurkan supaya menitikberatkan kualiti kerja atau hasil atas barangan yang diniagakan. Islam menegah peniaga mengeksploitasi pelanggan dengan menjual barangan yang berkualiti rendah pada harga yang tinggi semata-mata kerana tidak ada orang lain yang menawarkan barangan yang serupa. 

Kualiti produk yang rendah tidak dapat menjamin pembelian pada masa depan dan tidak dapat menjamin kesetiaan pelanggan kepada barangan berkenaan. Implikasinya akan membawa kepada kegagalan perniagaan. Barangan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan bukan saja dapat meningkatkan jualan tetapi juga dapat menjaga reputasi perniagaan. 

Selain itu, sebagai peniaga Muslim, mereka perlu amanah. Islam melarang keras peniaga yang tidak amanah. Peniaga tidak boleh membohongi dan mengkhianati pelanggan, menjual barangan dengan harga terlalu tinggi dan melengahkan pembayaran kepada pengedar atau pembekal barangan ke kedainya. 

Misalnya, dalam perniagaan menerusi internet walaupun peniaga tidak bersemuka dengan pelanggan, namun mereka perlu menjaga amanah dalam memastikan barangan yang ditempah itu sama kualitinya dengan barang yang dipesan. 

Penekanan supaya amanah ini disebut dalam ayat al-Quran yang mana Allah berfirman bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (Surah an-Nisa ayat 58). 

Peniaga yang beretika juga perlu melaksanakan al-‘Adl atau keadilan. Ini bermaksud peniaga harus bersikap sederhana dalam semua perkara tanpa menguntungkan sebelah pihak, layanan sama rata atau saksama terhadap semua pelanggan, memberi pertimbangan yang adil dan tidak berat sebelah serta memberikan hak kepada orang yang berhak. 

Dalam erti kata lain, keadilan bererti meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Surah an-Nahl, ayat 90). 

Oleh itu, keadilan dalam perniagaan akan memastikan urusan perniagaan itu adil dan setiap orang sama ada pembeli atau penjual akan mendapat haknya. 

Begitu juga dalam setiap perniagaan, sebagai peniaga Muslim hendaklah sentiasa mengutamakan hubungan komunikasi antara pelanggan. Ucap kata-kata manis, saling hormat-menghormati, lemah-lembut dan cubalah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. 

Selain itu, peniaga hendaklah sentiasa berlapang dada dan berusaha untuk memenuhi keperluan pengguna. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan mereka. 

Ketepatan masa juga salah satu nilai dan etika yang ditekankan dalam perniagaan Islam. Penggunaan masa secara baik dan berkesan akan dapat membantu peniaga dan pengusaha menyempurnakan kerja dengan cepat, tepat dan menepati masa yang ditetapkan. 

Menerusi perbincangan di atas, jelaslah dengan kewujudan peniaga beretika berlandaskan ajaran al-Quran, sudah tentu dapat membentuk peribadi mulia dan seterusnya mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. 


Isnin, Jun 04, 2012

Tip Gmail - Tambah Pelbagai 'Attachments' Emel Dengan Cepat


Gmail is one of the popular email service which has lots of new feature and addons. If you are the Gmail user like us then here a Gmail Tip which allows you to add multiple attachments on Email quickly. So at a time you can add bulk of attachment on your Email and send them easily. To do this you don,t need to add any addon or app on your Desktop. This was an inbuilt feature of gmail which allows users to attach multiple files easily.
Gmail Tip - Add Multiple attachments on Email Quickly
It’s easier and the fastest way than selecting and uploading files one-by-one on your email. This tip will work in any browser and also works both for Windows and Mac Users. So next time when you want to send multiple files then try this tip.
If you are MAC user you can select multiple attachment from the same folder, hold down theCommand key from your MAC and click on each file that you want to attach on your email. With this way you can attach lots of file at a same time, no need to select single file every time. Keep in mind that you can’t send executable files or messages larger than 25 MB. Windows User can useCtrl key to select a continuous group of files.
Adding Gmail attachments
Adding Gmail attachments
Or you can use another method to add multiple files on your email as a attachment. To do this you have to click and drag files from a folder or your desktop directly to the “Attach a file” section. See the screenshot below.
Drag Files To Add them As Attachment
Drag Files To Add them As Attachment
So with this way you can drag so many files at a same time and add them as a attachment on your message. So whenever next time you want to add one or more files as an attachments try this tip, with this tip you can attach bulk of files easily and quickly on your messages.

Jumaat, Jun 01, 2012

Khutbah Jumaat: Umat Islam dituntut taat, patuh kepada pemerintah


KEDUDUKAN seorang pemimpin adalah mulia dan tinggi kerana mereka disyariatkan bagi menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mentadbir urusan dunia umat Islam. 

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam as-Sultaniah, antara tugas pemimpin adalah menjaga hal ehwal agama dan mentadbir urusan dunia.
Sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dikurniakan seorang raja dan pemimpin yang sentiasa bertanggungjawab serta kasih terhadap rakyatnya. Ini jelas dilihat melalui kemajuan untuk kesejahteraan rakyat dilaksanakan serta dinikmati rakyat hingga menjadikan negara seiring negara maju yang lain. Demikian nikmat dikurniakan Allah SWT kepada kita.
Firman Allah SWT bermaksud: “Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepada-Nya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya.” (Surah Hud, ayat 61) 

Perkara Tiga (3), Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam adalah agama persekutuan atau dimaksudkan juga sebagai agama negara. Bagaimanapun agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. 

Raja berperlembagaan bukan saja menjadi lambang sebuah negara berdaulat, bebas dan merdeka, tetapi ia juga lambang kekuatan agama dan bangsa. 

Negara kita mempunyai penduduk berbilang kaum dan agama. Masing-masing berusaha memperjuangkan hak asasi budaya dan agama mereka. Kita bersyukur dan menjunjung kasih dalam suasana genting dan gawat, Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja membantu menyelamatkan ketegangan politik, menjaga kesucian Islam, adat istiadat orang Islam dan menjadi simbol perpaduan rakyat negara ini. 
Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada manusia. Sebagai ketua agama Islam, memperlihatkan amanah dan tanggungjawab yang dipikul Yang di-Pertuan Agong amat berat. Maka, rakyat yang berpayung di bawah pemerintahan Baginda hendaklah sentiasa memberikan taat setia tidak berbelah bagi kepada pemerintah negara. 

Ingatlah kita sebagai umat Islam diajar supaya taat dan patuh kepada pemerintah seperti firman Allah SWT bermaksud: “Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada Ulil-Amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.” (Surah An-Nisa’, ayat 59) 

Bagi mengekalkan suasana aman damai ini, rakyat Malaysia perlu hidup penuh mahabbah serta bersatu padu menjunjung institusi Raja Berperlembagaan. Elakkan terbabit sebarang tindakan boleh menggugat atau mencemar institusi Raja-Raja serta mempertikai kesucian Islam. 

Ulama Abu Abdullah menyatakan dalam kitabnya Tahzib al-Risalah, teraturnya urusan agama dan dunia adalah sesuatu yang dituntut dan ia tidak akan berlaku tanpa kewujudan pemerintah. Kalaulah tidak wujudnya pemerintah nescaya keadaan manusia akan menjadi kacau-bilau dan mereka akan saling bunuh membunuh antara satu sama lain. 

Sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, tanamkan rasa kasih sayang antara rakyat berbilang kaum, kukuhkan perpaduan untuk hidup aman damai, menikmati keadilan, kemakmuran dan keselamatan sepanjang zaman. Kita juga memohon dijauhi malapetaka yang boleh menjejaskan usaha membangunkan agama, bangsa dan Negara. 

Firman Allah bermaksud: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah kamu; sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar.” (Surah al-Anfaal, ayat 46) 

Khutbah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

Perspektif Ikim: Kekurangan bekalan air bersih bukan isu remehMasyarakat perlu bersama anugerah Ilahi atasi kemelut kian meruncing 

AIR anugerah Allah SWT yang sangat penting terhadap kehidupan sejagat. Tanpa sumber air mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Penegasan berhubung kepentingan sumber air banyak dinukilkan dalam al-Quran.
Antaranya firman Allah bermaksud: “Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu belayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah pula menundukkan sungai-sungai bagimu.” (Surah Ibrahim, ayat 32)
Secara umumnya negara kita mempunyai banyak sumber air. Namun, dewasa ini bekalan sumber air bersih semakin berkurangan sedangkan permintaan terhadapnya semakin meningkat selari peningkatan jumlah populasi penduduk. 

Mungkin timbul persoalan mengapa situasi sedemikian boleh berlaku sedangkan kita mempunyai sumber air yang banyak di sekeliling kita. 

Sebenarnya, keadaan ini timbul ekoran peningkatan jumlah penduduk dari semasa ke semasa, selain pelbagai kegiatan berkaitan mengakibatkan berlakunya pencemaran terhadap sumber air yang ada. Ia sekali gus meletakkan kita dalam krisis yang meruncing untuk mendapatkan bekalan air bersih mencukupi bagi menampung segala aktiviti seharian. 

Bukan itu saja, terdapat pelbagai faktor lain menyumbang kepada berlakunya masalah kekurangan bekalan air bersih antaranya peningkatan suhu global yang menyebabkan kadar kehilangan air berlaku lebih cepat akibat proses penyejatan air yang tinggi ke atmosfera. 
Selain itu, pencemaran akibat pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik juga menyebabkan sumber air bersih tercemar. Misalnya, longgokan sampah di tapak pelupusan sampah menyebabkan terhasilnya sisa toksik yang seterusnya akan mengalir ke sungai dan sumber air bersih lain. 

Pengaliran sampah dan sisa toksik ini akhirnya menyebabkan air tercemar dan bekalan air bersih semakin berkurang. Lebih memburukkan lagi krisis sumber air bersih ialah apabila simpanan air bawah tanah, sumber bekalan air bersih yang sepatutnya dipelihara juga semakin berkurangan. 

Situasi ini terjadi kerana kegiatan pembalakan yang kian berleluasa hari ini hingga menjejaskan kawasan tadahan air. Pembangunan pesat yang berlaku secara tidak terancang juga menyebabkan air hujan tidak serap ke dalam tanah, sebaliknya terus mengalir ke sungai. 

Keadaan ini mengakibatkan kuantiti air bawah tanah menjadi semakin berkurangan dan seterusnya menjejaskan mutu bekalan air. 

Kekurangan bekalan air bersih akan turut menjejaskan kesihatan masyarakat. Contohnya, akibat kekurangan sumber air bersih untuk minuman menyebabkan berlakunya dehidrasi (kekurangan air dalam badan) selain menyebabkan berlaku penyakit seperti taun kerana meminum air tercemar. 

Masalah kekurangan bekalan air turut memberi kesan terhadap sumber tanah iaitu menyebabkan tanah menjadi kontang. Air yang tercemar turut menjejaskan kualiti tanah dan ini sekali gus menjejaskan aktiviti pertanian seterusnya memberi kesan terhadap bekalan makanan serta kadar pertumbuhan ekonomi negara. 

Melihat kesan bakal dihadapi akibat kekurangan bekalan air bersih, seharusnya kita bermuhasabah diri dan berusaha menanganinya. Kesedaran awal memelihara dan memulihara sumber bekalan air penting bagi memastikan bekalan air bersih mencukupi. 

Langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan bekalan air bersih ialah dengan memperbanyakkan loji rawatan air bagi membolehkan air sungai, air tasik dan air dari sumber lain yang tercemar diproses menjadi sumber air bersih. 

Selain itu, peningkatan dari aspek penyelidikan dan pembangunan (R&D) juga penting bagi membantu menambah sumber bekalan air bersih. Aktiviti R&D secara proaktif akan membuka laluan lebih luas kepada penciptaan alatan moden dan canggih bagi merawat air buangan secara efektif. Melalui R&D juga air laut boleh diproses untuk dijadikan air minuman. 

Langkah seterusnya ialah menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air bagi memastikan bekalan air bawah tanah dapat dimaksimumkan. Oleh itu, segala aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan perlu dipantau dan dikawal supaya dapat menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air. 

Di samping itu, pembuangan sisa kimia dan toksik juga perlu dikawal bagi memastikan sumber bekalan air tidak terdedah kepada sebarang bentuk pencemaran. Sudah tiba masanya kita memikirkan dengan lebih serius isu kekurangan bekalan air bersih yang bukan saja melanda negara kita, tetapi juga negara lain di seluruh dunia. 

Pembabitan seluruh masyarakat dalam usaha memulihara sumber air penting untuk mengatasi kemelut ini. Mudah-mudahan kesedaran itu dapat mempertingkatkan lagi tahap kebersihan sumber air untuk diwarisi anak cucu kita. 

Penulis ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)